Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2013

svartekunst
2125 5234 350
Tak nasza piękna rzeszowska policja szanuje miejsca dla inwalidów
Reposted frombarb barb viatomash tomash
svartekunst
Reposted fromdoener doener viatomash tomash
svartekunst
9846 f140 350
Reposted fromTARDIS TARDIS viatomash tomash
svartekunst
To było może rok temu. Miałem taki moment podczas koncertu, otworzyłem swoje serce i powiedziałem: "Panie Boże, oddaje ci swoje dłonie, swoje ciało i teraz ty graj. Jestem całkowicie twój". I patrzyłem na te swoje dłonie na klawiaturze, czekając na to, co się zdarzy, i przez dobrych pięć minut nie wydarzyło się nic. I wtedy pomyślałem: "Panie Boże, jesteś naprawdę wspaniałym Bogiem, ale na fortepianie to ty grasz chujowo, więc może na fortepianie to będę grał ja".
— jedyny i niepowtarzalny Leszek Możdżer
Reposted frommadialene madialene viatomash tomash
svartekunst
svartekunst
9113 4079 350
HORK HORK HORK WHERG WHERG WHERG
Reposted fromtomash tomash
svartekunst
Reposted fromflyorfly flyorfly viatomash tomash
svartekunst
1326 b375 350
Reposted fromverdantforce verdantforce viatomash tomash
svartekunst
bulletproof
Reposted frommajkey majkey viatomash tomash
svartekunst

(8) Tumblr


Submitted by bubble
Reposted frominspired inspired viatomash tomash
svartekunst
1339 4d19 350
czapka z dupki
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viatomash tomash
7108 ac66 350
Reposted fromdamonallbran damonallbran viatomash tomash
svartekunst
4972 8bc0
Reposted fromCipoSmut CipoSmut viatomash tomash
svartekunst

The Avengers - 6 pieces of pleasure

Captain America - silicon vibrator
Iron Man - twin motor vibrator
Thor - electrical stimulator
Hawkeye - G-spot vibrator
Black Widow - discreet clitoral stimulator
Hulk - 12” silicone dildo

Reposted fromwebjunk webjunk viatomash tomash
svartekunst
2927 5c6b
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viatomash tomash
svartekunst
Reposted fromapfelstrudl apfelstrudl viatomash tomash
svartekunst
Reposted fromatheism atheism viatomash tomash
svartekunst
6896 3b86 350
Reposted fromkitake kitake viatfu tfu
svartekunst
6243 f1f4 350
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl